Presentatie afbeelding
Aandeel (helemaal) eens dat gemeente aandacht heeft voor verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid 2015
De gemeente heeft aand. voor verb. van leefb. en veiligh. in de buurt
Atolwijk38,8%
Bolder39,7%
Boswijk45,7%
Havendiep34,8%
Kustwijk33,6%
Lelystad-Haven33,6%
Stadshart.
Warande.
Waterwijk-Landerijen41,6%
Zuiderzeewijk43,8%
Totaal38,7%