Presentatie afbeelding
Aantal Lelystadse leerlingen dat in Lelystad primair onderwijs volgt - 2018
Aantal Lelystadse leerlingen dat in Lelystad onderwijs volgt
Zuiderzeewijk568
Atolwijk814
Boswijk1.016
Waterwijk584
Bolder948
Kustwijk1.127
Havendiep862
Lelystad-Haven220
Warande243
Landerijen1.024