Presentatie afbeelding
Aantal Lelystadse leerlingen dat in Lelystad primair onderwijs volgt - 2010
Aantal Lelystadse leerlingen dat in Lelystad onderwijs volgt
Zuiderzeewijk613
Atolwijk785
Boswijk1.097
Waterwijk1.089
Bolder771
Kustwijk1.016
Havendiep1.388
Lelystad-Haven246
Landerijen605